İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL YAPILIYOR. BARONUN 8-9 EKİM TARİHLİ DUYURUSUNDA YETERLİ ÇOĞUNLUK BULUNMADIĞI İÇİN GENEL KURUL 22-23 EKİM 2022’DE TEKRARLANIYOR.

İzmir Barosu’nda 8-9 Ekim tarihlerinden duyurulan seçimli olağan genel kurulu toplantı çoğunluğu olmadığı için 22-23Ekim tarihlerinde Barohan’da yapılacak. Oy kullanmayanlara para cezası da verilebiliyor..

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI DUYURUSU ŞÖYLE:

“Avukatlık Kanunu’nun 82.maddesi gereğince İzmir Barosu 2022 Olağan Genel Kurulunun 8-9 Ekim 2022 tarihlerinde aşağıdaki gündem ile İzmir Barosu Alsancak Barohanda toplanmasına, birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde aynı gündem ile 22-23 Ekim 2022 Cumartesi ve Pazar günlerinde İzmir Fuar içi Celal Atik Spor Salonunda yapılmasına, toplantının baro internet sayfası ve SMS ile duyurulmasına, Baro çevresi adalet dairelerinde ve Baronun uygun bir yerinde en az 30 gün önceden başlamak üzere genel kurulun toplanacağı tarihe kadar duyurulmasına, bu duyurunun tebligat hükmünde olduğunun meslektaşlarımıza ilanına, ilan edilecek metne Avukatlık Kanunu’nun 86. Maddesi uyarınca avukatların genel kurullara katılmak ve oy kullanmak yükümlülüğü altında olduğunun ve gelmeyenler hakkında 64. madde gereği para cezası uygulanmasının yasal zorunluluk olduğunun bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM:

BİRİNCİ GÜN

Cumartesi – Saat 10.00

1) 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 87.maddesi uyarınca yoklama, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve devrim şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

2) Genel Kurul Başkanlık Divanı (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Yazman üye) seçimi ve divana imza yetkisi verilmesi,

3) Baro Başkanının açış konuşması,

4) Yönetim Kurulu “Çalışma Raporu”nun okunması, görsel sunumu. Bilanço-Hesap ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası,

5) “Tahmini Bütçe ve Bütçe Kararnamesi”nin görüşülüp karara bağlanması,

6) İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi Yönetmeliği’nin değiştirilmesi konusunda gerekli görüşmelerin yapılarak, yönetmelik değişikliği konusunda yönetim kuruluna yetki verilip verilmeyeceğinin karara bağlanması,

7) Baro organları ve TBB delege adaylarının saptanması,

8) Başkan adaylarının konuşmaları,

9) Dilek ve öneriler,

10) Genel Kurulun birinci gününün kapanışı.

İKİNCİ GÜN-

Pazar – Saat 09.00 – 17.00

11) Seçimler

a) Baro Başkanı seçimi,

b) Baro Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi (10 asil, 10 yedek),

c) Baro Denetleme Kurulu Üyeleri seçimi (3 asil, 3 yedek),

d) Baro Disiplin Kurulu Üyeleri seçimi (5 asil, 3 yedek),

e) TBB Genel Kuruluna katılacak İzmir Barosu Delegeleri seçimi (5 asil, 5 yedek),

12) Seçim tutanaklarının yargıç tarafından birleştirilmesi geçici seçim sonuçlarının duyurulması.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir