BİNEK ARAÇ LASTİĞİ GERİ KAZANIMINA YÜZDE 329 ZAM 12 TL

Konu: Resmi zam kararları

Bugünkü (2.8.2023) günlü R.G. yay. idari mevzuat ve AYM kararları hk.

1-CB Kararı ile Çevre Kanununda sayılmış ürünler ve plastik poşetlerden alınan geri kazanın paylarına zam yapılmıştır. 

(Poşet % 54 zamla 38,5 kuruşa;  binek lastikten alınan 2,80 TL %  329 artış oranı ile 12 TL yükseltilmiştir. )

2-15.7.2018 günlü R.G. yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan “BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDACUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ’ ne (CBK/4) AYM kararları ile olanlarla birlikte bugüne değin toplam 37 müdahale olmuş, böylelikle yüzlerce maddesinde ek/değişiklik yapılmıştır.

Bugünkü R.G. yay. iki AYM kararı ile CBK/39 ve CBK/69 sayılı kararnamelerle yapılmış bazı ek/değişiklikler üzerine CHP milletvekillerince açtığı iptal davası üzerine CBK/4 sayılı Kararnamenin:

-Mesleki Yeterlik Kurumu personelinin 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde olacağı,

Konu: Bugünkü (3.8.2023) günlü R.G. yay. AYM kararı hk.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûlleri, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında CB tarafından yayınlanmış 1,3 ve 4 sayılı kararnamelerde:

17 sayılı CBK ile yapılmış ek/değişikliklere CHP milletvekilleri tarafından açılmış iptal davası sonucunda AYM tarafından:

1-Dernekler Daire Başkanlığından Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne dönüştürülen genel müdürlüğün görev ve yetkileri arasında sayılan (dernek/vakıf ve kazanç amacı gütmeyen kuruluşların) “kayıtlarını tutmak” şeklindeki ibareler ile üyelerinin kaydedileceği kütükler, düzenleme ve kayıt esaslarının yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin kural;

2-Bakan yardımcılarının (varsa) emeklilik aylıklarının kesilmeyeceği;

3-Merkezi yönetim merkez teşkilatında uzman olarak çalışanların Helal Akreditasyon Kurumuna naklen atanabilecekleri kural;

Yetki yönünden Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Selam ve saygılarımla.

Mahmut ESEN

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir