İTB MECLİS BAŞKANI TUNCER : IPARD3 DESTEK İLLERİNE İZMİR’DE ALINMALI

İzmir Ticaret Borsası olğan meclis toplantısı 25 Temmuzda İzmir Ticaret Odası yeni yerindeki salonunda izmit Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer Başkanlığında gerçekleştirildi. Tuncer, “IPARD3 yeni programında İzmir’in kapsama alınıp alınmayacağı henüz net değil.” Şeklinde endişelerini gündeme getirdi.

İzmir Ticaret Borsası 11 sayılı Olağan Meclis açılışını İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer’in 24 Temmuz Basın Bayramını nedeniyle Gazetecilere ve Meclis üyelerine hitabıyla açıldı.

Gökhan Tuncer, Temmuz ayı meclis toplantısına ev sahipliği yapan Ticaret Odamızın Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanlıklarına teşekkürlerle ve vefat edenlere baş sağlığı ile yad ederek başladı.

Tuncer, “24 Temmuz yani dün, “Gazeteciler ve Basın Bayramını” kutladık. Bizleri takip ederek, özenle kamuoyunu bilgilendiren tüm basın emekçilerimizin bayramını kutluyor, teşekkürlerimi sunuyorum.” Dedi.

KÜRESEL İKLİM KOŞULLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Tuncer konuşmasında, “Sıcak günler geçiriyoruz. Zaman zaman mevsim normallerinin üstüne çıkan sıcaklıklar üreticilerimizi korkutuyor. Bir yandan su kaynakları azalırken bir yandan da bitkiler sıcaklık stresine maruz kalıyor. İklim değişikliğinin tarıma etkileri çok fazla. Daha sıcak ve az yağışlı iklim koşulları, su ve toprak kalitesini bozarken biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden oluyor. Ekolojik dengenin bozulması sürdürülebilir yaşamı tehdit etmektedir. Bunun bir üstü maalesef gıda güvencesi sorunu, açlık, susuzluk ve hatta savaşlar olacaktır. İnsanoğlu olarak her birey üzerine düşün görevleri eksiksiz yerine getirmeli, doğayı ve dünyamızı koruyup yaşatmalıyız. Yeri gelmişken ormanlarımızı ve yeşil alanlarımızı yangınlara karşı, özellikle bu aylarda daha çok korumalı, kurallara uymayanları uyarmalıyız. Önemsenmeden yol kenarına atılan bir sigara izmariti veya bir cam parçası dahi bütün bir hayatı yok edebiliyor. Ekonomik kayıplar bir şekilde telafi edilir. Ancak ekolojik kayıpların yaratacağı tahribatı düzeltmek hiç kolay olmayacaktır. Unutulmamalıdır ki ekosistem olmadan ne tarım olur ne gıda ne de bir hayat.” Şeklinde konuştu.

TARIM ÜRETİM ÖNEMİNE VURGU

Tuncer şunlara değindi, ,”Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığımız tarımsal üretim planlaması hakkında bir yönetmelik taslağı hazırlayarak görüşe açtı. Yönetmelik; bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminde tarım havzası veya işletme bazında üretimin planlanmasını kapsamaktadır Bir başka ifadeyle yakın zamanda tarımsal üretim izne tabi olacak. Bakanlık, il tarım müdürlükleri koordinasyonunda üreticilerin üretim taleplerini değerlendirecek ve uygun bulması halinde üretim izni verecek. Bakanlığın bu yönde atmakta olduğu kararı desteklemekte birlikte tarımın farklı dinamiklerini de göz ardı etmemek gerektiğini hatırlatmak isterim. Uygulama, arz-talep dengesini sağlama açısından oldukça önemlidir. Ancak Bölgelerde uzun yıllardır yetiştirilmekte olan tarım ürünüyle ilgili üreticin bilgi, birikimi ve yatırımları da unutulmamalıdır.”

EGENİN GÖZDESİ PAMUK VE TARIMA VURGU

“Örneğin pamuk Ege Bölgesinin en kıymetli ürünlerinden biri ve pamuk piyasası Borsamızda işlemektedir. Pamuk ve diğer stratejik ürünlerde üretim planlaması yapılırken rekolteyi arttırmaya yönelik politikalar izlenmesi ulusal ekonomi açısından önem arz etmektedir. Bakanlığımızın bu politikaları hayata geçirirken sektör paydaşlarının ve ülkemizin çıkarlarını koruyacağına inancımız tamdır.

Ayrıca, konu hakkında Borsamızı temsilen bir çalışanımızı görevlendirdik. Yeni uygulamanın takipçisiyiz ve önerilerimizle katkılar sağlayacağız. Sizler de konuyla ilgili görüşleriniz olması durumunda Araştırma ve Piyasa Geliştirme Müdürlüğümüze bildirebilirsiniz.”

TÜİK VERİLERİNE DİKKAT

“Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı. Mevcut ekonomik konjonktürde maalesef rakamlar henüz iç açıcı değil. Tarımsal girdi fiyat endeksinde Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %33 ve on iki aylık ortalamalara göre %88 artış gerçekleşti. Yine, bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan tarımsal girdiler ve işçiliğin de içinde olduğu mal ve hizmet endeksinde %29, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %67 artış gerçekleşti. Araştırmaya konu mal ve hizmet gruplarında on iki aylık ortalamalara göre oransal olarak en yüksek artış bina bakım masrafları, gübre ve toprak geliştiriciler ile hayvan yemi fiyatlarında gerçekleşmiştir. Bu artışlar doğal olarak gıda enflasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik paylaştığım rakamlarda haziran ayı sonrasında yüzde 35 oranında artan döviz kurları ile akaryakıt fiyatları ve vergi oranlarındaki artış gibi maliyet arttırıcı gelişmelerin etkisi yer almıyor. Bir an evvel fiyat artışlarının önüne geçilmeli ve üreticinin kâr marjı korunmalıdır.Her zaman ifade ettiğim gibi günü kurtaran değil uzun vadeli politikalarla doğru planlamalara ihtiyaç vardır. Aksi durumda, özellikle tarımda var olan potansiyelimizi kullanmak mümkün olmayacaktır.

İPARD DESTEK İLLERİNE İZMİR’DE ALINMALI

“Biliyorsunuz Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracının kırsal kalkınma bileşeni olan IPARD 1 ve 2 kapsamında İzmir destek sağlanan iller arasında yer almamıştı. Şu sıralar IPARD 3. Dönem hazırlıkları yapılmakta. Ancak yeni programda İzmir’in kapsama alınıp alınmayacağı henüz net değil. İzmir’in kırsal alan açısından zengin bir şehir olmasına rağmen IPARD desteklerinden faydalanamamasını şehrimiz için eksiklik olarak görüyorum.Haksız rekabete sebep olan bu uygulamadan vazgeçilmesini İzmirli sektör temsilcileri olarak talep ediyor.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir