DEVA PARTİLİ ÖSEN ALSANCAK LİMANI İÇİN SORU ÖNERGESİ VERDİ

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen İzmir Alsancak Limanı için soru önergesi verdi.

İzmir’in tarihi Alsancak Limanıyla ilgili son zamanlarda gündemde olan ve akıllara gelen soruların cevabı aranıyor.

Seda Kaya Ösen, TBMM ‘e verdiği yazılı soru önergesi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında; “Yüzyıllardır İzmir’e ve İzmirlilere hizmet eden Alsancak Limanı, tarihsel süreçte ekonomik ve ticari faaliyetlerle pek çok kültürün buluşma noktası olmuştur.

İzmir’in kentsel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan Alsancak Limanı, sahip olduğu demiryolu bağlantıları ve jeopolitik konumuyla uluslararası kitlesel taşımacılıkta marka değeri yüksek bir limandır. 2017 yılında Varlık Fonu’na devredilen Alsancak Limanı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) tarafından işletilmektedir. Limanın işletme haklarının satışı için Körfez Ülkeleriyle müzakerelere başlandığını bildiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nun yaptığı açıklama üzerine TBMM Başkanlığına sunduğumuz soru önergemiz cevaplandırılmasını kamuoyunun bilgisine sunarız.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.

Seda Kaya Ösen‘in yazılı olarak TBMM’e verdiği soru önergesi; “

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda yer alan sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir URALOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 07.07.2023

Seda KÂYA ÖSEN

İzmir Milletvekili

2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredilen ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen İzmir Alsancak Limanı’nın işletme haklarının satışıyla ilgili Körfez Ülkeleriyle müzakere edildiğine dair kamuoyunda çıkan haberler üzerine aşağıda yer alan soruların yanıtlanmasını talep ederim.

1.           Alsancak Limanı‘nın işletme haklarının devredilmesini gerektirecek nedenler nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen Alsancak Limanı mevcut yönetimiyle zarar mı etmektedir?

2.           Alsancak Limanı‘nın işletme haklarının satışı için neden yalnızca Körfez Ülkeleriyle görüşülmektedir? Limanın özelleştirilmesinin tüm evreleri ve ilgili dokümantasyonu ile geniş katılımlı ve rekabete tam açık bir şekilde yapılması için hangi hazırlıklar yapılmıştır?

3.           Jeopolitik konumu dolayısıyla tercih edilir bir liman olan Alsancak Limanı‘na son 10 yıldır hangi yatırımlar yapılmıştır?  Liman sahası genişletilmiş midir? Limana yaklaşma alanı taranmış mıdır? Günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uygun fiziki altyapı, donanım, sair makine ve ekipman yatırımları yapılarak bugüne değin ne ölçüde bir fiili kapasiteye kavuşturulmuştur?

4.           25 Kasım 2021’de AD Ports Grubu ve Türkiye Varlık Fonu ile imzalanan stratejik ortaklık anlaşması kapsamında yürütülen çalışmaların kesin sonucu ne olmuştur? Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan alt yapı, üst yapı dahil olmak üzere limana yapılması beklenen yatırımlar nelerdir?

5.           Alsancak Limanı‘nın işletme haklarının satışı ile elde edilmesi öngörülen gelir ne kadardır? İşletme haklarının satışından elde edilecek gelir, hangi alanda ve ne şekilde kullanılacaktır? Beklenen gelirler ademi tahsis ilkesi doğrultusunda genel bütçeye mi aktarılacaktır?

6.           Alsancak Limanı‘nın işletme haklarının devri ile gerçekleşecek yatırımların bölgenin ekonomisi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin ne olması beklenmektedir? Ek olarak bölgenin sanayi, ticari potansiyeline katkıları/kayıpları hakkında ön çalışma yapılmış mıdır? Yapıldıysa beklenen kamu yararı nedir?

7.           Eğer varsa Türkiye’nin Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı planlarında Türkiye’nin ihracat ve ithalat hedefleri ile başa çıkabilecek liman kapasitesi hesaplanmış mıdır? Bu hesaplar içerisinde mevcut veya geliştirilmiş haliyle Alsancak Limanı’nın yeri nedir?” Şeklinde oldu.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir