YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER BORNOVA ŞUBESİNDEN TOPLU İSTİFA GELDİ

ANTİ DEMOKRATİK UYGULAMALARIN ODAĞI OLMUŞ YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ (YKKED)’DEN TOPLU OLARAK İSTİFA EDİYORUZ.

YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER BORNOVA ŞUBESİNDEN TOPLUCA İSTİFA EDEN YÖNETİM-DENETİM KURULU VE DERNEK ÜYELERİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.

Anti demokratik uygulsmalrdan dolayı istifa ettiklerini açıklayan dernek yönetimi ve üyeleri yaptıkları açıklamda şunlara değindiler.

Grup adına yapılan açıklamayı Doğan Albayrak konuşarak şunlara değindi; “Kendisini Köy Enstitüleri ile özdeşleştirmeye çalışan ancak yaşamları, davranışları ve anlayışları antidemokratik uygulamaların odağı haline dönüşmüş ve muhbirlik misyonunu üstlenmiş, kayyumcu Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Genel Merkez Yönetimi’nin Bornova örgütlenmemiz üzerine yapmış olduğu hükmetme, emretme, yıldırma, gammazlama, entrika, hakaret ve mobing uygulamaları nedeniyle Dernek üyeleri ile 25/11/2022 tarihinde yaptığımız genişletilmiş toplantı sonucunda toplu olarak istifa etme kararı alınmıştır.

Köy Enstitülerinin misyonunun temsilcisi gibi davranıp; bu misyonun hiçbir gerekçesini yerine getirmeyen, köy enstitülülerin tarihsel geçmişinden gelen tam demokrasi ve özgürlük anlayışından tamamen uzaklaşmış, derneği kendi kişisel çıkarları ve makam kapma yeri haline getirmiş olan YKKED Genel Merkez Yönetim’inin, Bornova Şubesine karşı olan hükmedici, emredici davranış ve düşüncelerini antidemokratik uygulamalarla zorla kabul ettirmeye çalışan anlayışını asla kabul etmiyoruz.

YKKED Bornova Şubesi Yönetim Kurulu’ndan bazı yöneticiler bireysel olarak (YKKED Kurumsal Kişiliğiyle hiç bir ilişkisi olmadan) İzmir’deki Eğitim-sen, Eğitim-İş, Eğit-Der ve pek çok eğitim dernekleri, sendikalar ve kurumlardan bireysel temsilcilerle ortaklaştırarak yerel yönetimin ilgili birimlerine “İzmir Eğitim Bayramı” yapılması önerisinde bulunmuştur. Bunun üzerine YKKED Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Merkezdeki bazı görevlileri Şubemize hakaret ve alaya alma niteliğinde “absürt teklif, yazıklar olsun, şubeyi kınıyorum, zehir dilli, eğitim mi kalmış bayram olsun, sizi partiye şikayet edeceğim, hemen istifa edin” gibi ve burada yazmaya utandığımız daha da kabul edilemez söylemlerde bulunmuştur.

Şube yönetim kurulumuz etik olmayan bu söylemlere karşılık olarak aşağıdaki açıklamayı kapalı WhatsApp grubunda yapmıştır:
“ Ykked Bornova Şubesi olarak İzmir Eğitim Bayramı ile ilgili olarak sadece bilgi verdiğimizi söylemiştik. WhatsApp grubumuzda çok değerli arkadaşlarımız var ve onların bilgi edinmesini amaçladık. Buna rağmen saldırı niteliğindeki kaba, nezaketten yoksun yazışmalar yapıldı. Yapanların niteliğine ve ne için yazdıklarına asla girmeyeceğiz. Yazılanlara cevap vermeyeceğiz. Asla küfür etmedik ve etmiyoruz. Biz kendimizi biliyoruz ve diyoruz ki:
1-Ne kadar kaba ve nezaketten yoksun cümleler kullanılırsa kullanılsın; kullananın düzeyine inmeyecegiz. Kullandiklari her cümle kendilerinin üzerindedir.
2-Şubemiz ile ilgili yalanlar ve algı operasyonu yapmak isteyenler olabilir. Ne kadar yalan ve algı operasyonu yaparsanız yapın toplumla, öğrenciyle, velilerle, öğretmenle, eğitimcilerle ve bunların örgütleriyle birlikte gönüllü olarak çalışmaktan üretmekten yılmayacağız. Kendi dar kabuğumuzun dışına çıkacağız, en geniş halk topluluğuyla buluşma gayreti içerisinde olacağız.
3-İmece dergisi adı altında, bizim anladigimiz derginin yayın politikası dışında bazı kisiler ne kadar tek taraflı ve yanlış bilgiler yazarsa yazsin demokrat davranış ilkelerimizi savunmaya devam edeceğiz. İmece dergisini dedikodu mecmuasina dönüştürecek yazılardan uzak duracağız.
4-Bizler KGB ajanı değiliz, CIA ajanı değiliz, MiT ajanı değiliz, gizli örgüt mensubu değiliz. Kimseyi satmadık. Dedikodu yapmıyoruz. Birileri adına tetikçilik yapmıyoruz. Birilerinin komiseri olamayız. Bulunmaz Bursa Kumaşı değiliz. Bulunduğumuz görevi bırakmayız demiyoruz, bırakmamak için entrika çevirmiyoruz. Bırakmak zorunda kalsak bile terketmemezlik yapmıyoruz. En basitinden bu Whatsap grubundan hakkımız bittiği gün hiç bir argüman geliştirmeden ayrılacağımızı taahhüt ediyoruz. Etik anlayışımız bunu gerektiriyor.
5-Buradan bir kez daha hatırlatıyorum ki; Ykked Bornova Şubesinde Şube başkanlığı iki dönem olarak ilkesel karara bağlanmıştır.
6-Biz şubemizin arşivini şube yönetim kurulundan herhangi bir kişinin uhdesinde görmüyoruz. Evimizde, ofisimizde, bilgisayarmızda saklamyoruz. Ben varsam arşiv var ben yoksam ne haliniz varsa görün zihniyetinde değiliz. Arşivi pazarlama yapmıyoruz. Bensiz Şube olamaz diyen hiç bir yönetim kurulu üyemiz yoktur.
7-Bizler çalışma anlayış ve ilkelerimizi daha önce bu whatsapp grubunda paylaşmıştık. Anlayış ve ilkelerimize uygun olarak imece ruhu içerisinde, yönetim, yönetim yedekleri ve denetim kurulu her konuyu birlikte değerlendirerek gönüllü olarak çok kıt kaynaklarla toplumla buluşmaya devam ediyoruz ve edeceğiz.”

Bu mesajımız üzerine YKKED Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şubemize saldırmaya başlamıştır. Ykked Bornova Şube Yönetim Kurulumuzun iyi niyetini suistimal ederek, şubemize bir nevi tuzak kurarak Genel Merkez Yönetim Kurulu hukuksuz bir şekilde defterlerimize, evraklarımıza ve banka hesaplarımızdaki 10.761,70 TL’ye el koymuştur. Genel Merkez Yönetim Kurulu Yetkisi olmadığı halde Şubemizin faaliyet yapamayacağını bildirmiştir. Hukuk dışı düşünme alışkanlıklarının tezahürü olarak Genel Merkez Yönetim Kurulu; Şubemiz Yönetim Kurulunun yetkilerine Haziran 2022 den bu yana el koyarak Şubemize zarar vermiştir.

Temmuz ayından Kasım ayı sonuna kadar Bornova Şube Yönetimi yerine KAYYUM olacak kişiler YKKED Genel Merkez Yönetimi tarafından aranmış, pek çok kişiye Kayyum olması için teklifte bulunulmuş ancak onurlu ve demokrat kişilikli olan üyelerimiz bu teklifleri kabul etmemiştir.

Kayyumcu Genel Merkez 25/11/2022 tarihi itibari ile haksız ve hukuksuz bir şekilde Bornova Şubesi’nin asıl ve yedek tüm yönetim ve denetim kurulu üyelerini birden görevden alarak, biri Bornova dışından olmak üzere ancak beş kişilik bir KAYYUM bulabilmiş ve yedi kişiye tamamlayamamıştır. 5 kişilik bir KAYYUM heyeti atama gibi kara bir lekeyi alınlarına koymuşlardır. Bu utanç verici durumuna düşmüş Genel Merkez yönetimi ile aynı dernek çatısı altında olmayı istemediğimiz için onurlu duruşumuzla istifa etmeye karar verilmiştir.
Şubemizin mayıs 2022’de izinlerini aldığı 30 eylül-9 ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bornova Kitap günleri etkinliğini yapmamıza Genel Merkez Yönetimi engel olmuş ve kendileri Manisa ve Buca Şubesi ile bu etkinliği yapmıştır. Düşünün ki; Bornova’daki bir etkinliği Bornova Şubeyi yok sayarak kendileri başka şubelerle yapmıştır.
Bunun yanında, Halka, eğitimcilere ve velilere ulaşacağımız pek çok etkinlik engellenmiştir.

YKKED Genel Merkez Yönetiminin tüm bu etik dışı ve hukuk dışı davranışlarına rağmen Şubemiz Yönetim Kurulumuz uhunetle ve suhunetle, genel merkezin davranışlarını da ahlaki değerlere uygun hale getirme sorumluluğunu duyduğundan Genel Merkez Yönetim Kurulu’na Ekim 2022 ayı sonunda defterlerimizi ve evraklarımızı verdikleri taktirde 1 ay içinde olağanüstü şube genel kurulu yaparak şube yönetimini isteyenlere devretmek istediğimizi bildirmiştir. Mevcut Şube ve Denetim Kurulu üyelerimizin aday olmayacağını açık ve net bir şekilde yazılı olarak ifade etmiştir. Bu yazımıza da cevap vermemişlerdir.

Çalışmalarımızı engelleme, saldırma, hakaret etme , aşağılama gibi pek çok davranışa maruz kalan Şubemiz üyeleri; genişletilmiş üye toplantımızda ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALARIN ODAĞI olmuş Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği’ (YKKED) Genel Merkez Yönetimi ile aynı dernek çatısı altında olmayı zül kabul ederek istifa edilmesine karar vermiştir.

Ülkemizdeki her türlü antidemokratik uygulamalara ve tek adam rejimine karşı DEMOKRASİ MÜCADELEMİZi yaşamın her alanında sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.” Denildi.

Bildirinin altında :”YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER BORNOVA ŞUBESİNDEN İSTİFA EDEN YÖNETİM-DENETİM KURULU VE DERNEK ÜYELERİ” imzası atıldı

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir