AİLE HEKİMLERİ’NDEN ZAM YERİNE GİZLİ KESİNTİ YAPILDI!

Birlik Sağlık Sen Genel Başkan Yrd. Dr. Murat Kalaycıoğlu “Aile Hekimleri Zam Beklerken, Kesinti Aldılar…”

Kalaycıoglu yaptığı açıklamada “Sağlık bakanlığı 29bin aile hekimine ve aile sağlığı çalışanına Temmuz ayı başında yeni bir düzenleme getirerek 3500 kişiden daha fazla kişi kaydının yapılmasını engelledi. Bu sayede hasta yükünü azaltmayı ve hizmet kalitesini artırmayı hedeflese de olan yine aile hekimliği sisteminde çalışanlara oldu.

12 AY ÇALIŞTIRIP 10 AYLIK MAAŞ VERDİLER

İlk bakışta iş yükünün ve hasta sayısının azaltacağıve daha verimli koruyucu hekimlik yapılacağı düşünürken, her ay hekim için 2000tl-2500tl, hemşire için 700tl-800tl daha az maaş anlamına gelmektedir. Bunu yıl bazında düşünürsek 12 ay çalışıp, 10 ay maaş almış konumuna düşüyoruz.

Yanlış duymadınız, enflasyona ezildiğimiz ve alay edilerek zam yaptık diye eğlenildiğimiz bu dönemde, gizlice ve sinsice yapılan bu maaş kesintisinin hiçbir hukuki zemini yok.” Şeklinde iddialarda bulundu.

C

CEZA YÖNETMELİĞİNDEN SONRA DA MAAŞLARA GÖZ DİKİLDİ

Üzerinden tam 1 yıl geçti. Son düzenleme ile aile hekimliğinde çalışanların özellikle ücret ve diğer haklarını düzenleyen “ödeme ve sözleşme yönetmeliği”, namı değer “ceza yönetmeliği”’nin üzerinden 1 yıl geçti. Zaten pandemi ile beli bükülen sağlık ordusunun en büyük tümenlerinden aile hekimliği ordusu’nun, bu yönetmelikle daha da zor şartlarda çalışmaya zorlanmasının ardından 1 yıl geçti. Bu 1 yılda ses yükseltildi, olmadı. İş bırakıldı, olmadı. Ne yapıldı ise de bakanlık bu çarpık uygulamadan vazgeçmedi derken, şimdi de aile hekimliği çalışanlarının aldıkları paraya göz dikti. 

Aile Hekimliği Uygulama Kanunu’nu ve Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde gerekli düzenleme yapılmadan başlattığı bu uygulama, kişilerin hekim seçme özgürlüğünü’de elinden almış olmaktadır. Kişiler kayıt yaptıramadıkları için istedikleri hekimden hizmet alamamaktadırlar. 

Aynı zamanda aşırı iş yükü altında ezilen birinci basamak çalışanları arasında çalışma barışını da bozmuş oluyor. Sağlık hizmetinin sunumunda çok az da olsa rekabet ve iyi iş planı imkânını da bozmuş oluyor.

Aile hekimleri ücretlerini, kayıtlı kendilerine kayıtlı1000 kişi ile 4000 kişi arasındaki kişi sayısının belirli bir katsayı ile çarpılması hesabına göre almaktadırlar. Eğer bu katsayıyı düzenlemez de kayıtlı kişi sayısını aşağı çekerseniz çok düşük ücrete çalışmaya zorlanmış olursunuz.

HASTALARIN DOKTOR SEÇME HAKLARI ELLERİNDEN ALINAMAZ.

Hâlihazırda sisteme giriş yapmış bir aile hekimi 1000 nüfusla 7000tl almak zorunda bırakılıyor. Bu utanılacak bir durumdur, katsayı artışı acilen gereklidir. Beraberinde çalışan ebe yada hemşire ise asgari ücretin yarısını dahi alamamaktadır. 

Acilen maaş katsayıları düzenlenerek yine kayıtlı kişi sayıları azaltılmalıdır. Hiç kimse asgari ücret altında çalıştırılamaz. Nitelikli sağlık hizmeti açlık ve yoksulluk sınırı altında verilemez.”diye konuştu.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir